Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 130
(365 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Libor Michálek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 32/0 - Novela z. o daních z příjmů

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 12.12.2017.
   Zástupce navrhovatele: Michálek L. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 32/0 dne 13.12.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12.12.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 12.01.2018 stanovisko, které bylo jako tisk  32/ rozesláno poslancům 19.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22.05.2018 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.06.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2018.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.5.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Pavel Štohl.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 19.9.2017 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 130/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 198,v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 7.12.2017.

Svým usnesením č. 328,v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: daň z příjmůinvestiční příjem