Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 130
(365 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Libor Michálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.5.2017.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Pavel Štohl.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Pavel Štohl, který přijal k tomuto tisku dne 19.9.2017 usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 130/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 19.7.2017.

Svým usnesením č. 198,v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 7.12.2017.

Svým usnesením č. 328,v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: daň z příjmůinvestiční příjem