Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 112
(617 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 928/0 - Novela z. o občanských průkazech

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 05.10.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 928/0 dne 05.10.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17.01.2017 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17.01.2017 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 03.03.2017 na 55. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 03.03.2017 na 55. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 03.02.2017 na 54. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
     3. Čtení proběhlo 07.04.2017 na 56. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 09.05.2017.
  • Zákon Senátem schválen 31.05.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.06.2017.

Hlasování č. 236 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2017.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Zdeněk Nytra, který přijal k tomuto tisku dne 17.5.2017 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 112/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 31.5.2017.

Svým usnesením č. 167,v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2017.