Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 47
(447 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 868/0 - Novela z. o mezinárodní spolupráci při správě daní

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 17.07.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 14.07.2016.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.12.2016 na 53. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.12.2016 na 53. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.01.2017 na 54. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 13.02.2017.
  • Zákon Senátem schválen 08.03.2017.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.03.2017.

Hlasování č. 36 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.2.2017.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.3.2017.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.2.2017.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 28.2.2017 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 47/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 8.3.2017.

Svým usnesením č. 111,v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.3.2017 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2017.

Témata EUROVOC: Česká republikadaňdaňová kontroladaňové orgánySpojené státyvybírání danívýměna informací