Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 351
(580 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 745/0 - Novela z. o platebním styku

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 22.03.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 745/0 dne 22.03.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.09.2016 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.09.2016 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 19.10.2016 na 50. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 04.11.2016.
  • Zákon Senátem schválen 30.11.2016.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 05.12.2016.

Hlasování č. 79 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.12.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Hlavatý, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2016 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 351/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 30.11.2016.

Svým usnesením č. 35,v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 452/2016.

Témata EUROVOC: bankovnictvíbankovní poplatekelektronické bankovnictvíelektronický převod finančních prostředkůevropská mezibankovní úroková sazbafinanční transakcehorní komoraplatba