Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 247
(539 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 575/0 - Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 25.08.2015.
   Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 575/0 dne 25.08.2015.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 01.03.2016 na 42. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 01.03.2016 na 42. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 23.03.2016 na 42. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 04.04.2016.
  • Návrh zákona 28.04.2016 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 30.05.2016.

Hlasování č. 398 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 32  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 26.4.2016 usnesení č. 190, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 247/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 420,v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.4.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2016.

Témata EUROVOC: poušť