Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 246
(418 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 458/0 - Novela z. - trestní řád

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 13.04.2015.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 458/0 dne 13.04.2015.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10.02.2016 na 39. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10.02.2016 na 39. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 23.03.2016 na 42. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 04.04.2016.
  • Zákon Senátem schválen 28.04.2016.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 04.05.2016.

Hlasování č. 389 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2016 usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 246/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 418,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 28.4.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2016.