Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 245
(481 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 304/0 - Novela z. o trestní odpovědnosti právnických osob

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 03.09.2014.
   Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 304/0 dne 03.09.2014.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10.02.2016 na 39. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10.02.2016 na 39. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 23.03.2016 na 42. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 04.04.2016.
  • Návrh zákona 28.04.2016 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 30.05.2016.

Hlasování č. 382 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 28  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.5.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.4.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2016 usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 245/1.

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 27.4.2016.

Svým usnesením č. 417,v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.4.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2016.