Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 331
(383 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Zdeněk Škromach, senátor Milan Štěch, senátorka Alena Gajdůšková, senátor Petr Vícha, senátorka Dagmar Terelmešová, senátorka Dagmar Zvěřinová, senátorka Milada Emmerová, senátor Miroslav Nenutil, senátor Miloš Malý, senátor Karel Kapoun, senátorka Eva Richtrová, senátor Jan Látka, senátor Lubomír Franc, senátorka Eva Syková, senátor Zdeněk Berka, senátor Ivo Bárek, senátorka Hana Doupovcová, senátor Zdeněk Besta, senátor Josef Táborský, senátor Pavel Trpák, senátor Pavel Lebeda, senátor Hassan Mezian, senátor Karel Korytář, senátor Jaromír Jermář, senátor Jan Žaloudík.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.8.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.3.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.2.2015.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. JUDr. Miroslav Antl.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2014 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 331/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 1.10.2014.

Svým usnesením č. 600,v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 3.12.2014.

Svým usnesením č. 35,v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 25.2.2015.

Svým usnesením č. 92,v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 136,v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.