Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 165
(251 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 941/0 - Novela z. - živnostenský zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 06.03.2013.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 941/0 dne 06.03.2013.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12.06.2013 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12.06.2013 na 54. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.08.2013 na 57. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 16.08.2013.
  • Zákon Senátem schválen 13.09.2013.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 17.09.2013.

Hlasování č. 92 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 165/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 13.9.2013.

Svým usnesením č. 334,v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2013.

Témata EUROVOC: alkoholický nápojdestilátydohled nad trhemhospodářský trestný činchemický alkoholnedovolený obchodochrana spotřebiteleprůmysl nápojůživnostživnostník