Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 163
(398 kB)
Návrh zákona o povinném značení lihu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Jan Fischer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 939/0 - Vl.n.z. o povinném značení lihu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 06.03.2013.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 939/0 dne 06.03.2013.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19.06.2013 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19.06.2013 na 54. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 08.08.2013 na 57. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 16.08.2013.
  • Zákon Senátem schválen 12.09.2013.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 17.09.2013.

Hlasování č. 86 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.9.2013.

Svým usnesením č. 313,v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 314,v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2013.

Témata EUROVOC: alkoholický nápojdestilátychemický alkoholochrana spotřebiteleoznačení výrobkuznačení zboží nálepkami