Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 147
(292 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Senátu Veronika Vrecionová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 914/0 - Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 08.02.2013.
   Zástupce navrhovatele: Vrecionová V.,Bis J..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 08.02.2013 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 08.02.2013.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 07.03.2013 stanovisko, které bylo jako tisk  914/ rozesláno poslancům 01.05.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18.06.2013 na 54. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18.06.2013 na 54. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 17.07.2013 na 56. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 05.08.2013.
  • Návrh zákona 27.08.2013 vrácen sněmovně.

Hlasování č. 32 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který nepřijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 147/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.8.2013.

Svým usnesením č. 302,v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Témata EUROVOC: inženýrské stavitelstvíochrana půdyslužba ve veřejném zájmuspolupráce mezi institucemizemědělská daňzemědělská půda