Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 377
(888 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 573/0 - Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon)

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 16.01.2012.
   Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 573/0 dne 16.01.2012.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.06.2012 na 40. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.06.2012 na 40. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 15.06.2012 na 40. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.06.2012.
  • Návrh zákona 24.07.2012 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 26.09.2012.
  • Prezident zákon podepsal 01.10.2012.

Hlasování č. 176 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 64  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2012 usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 377/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 673,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2012.

Témata EUROVOC: služba ve veřejném zájmustavební politikastavební právoúzemní plánovánívlastnictví