Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 348
(373 kB)
Návrh senátního návrhu ústavního zákona, senátorky Soni Paukrtové, senátora Miroslava Antla a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátorka Soňa Paukrtová, senátor Miroslav Antl, senátorka Alena Gajdůšková, senátor Jiří Dienstbier, senátor Petr Pithart, senátorka Jiřina Rippelová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.5.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 6.6.2012 usnesení č. 212, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 348/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 619,v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 693,v hlasování č. 54 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.