Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 331
(463 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 524/0 - Novela z. o investičních pobídkách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 27.10.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 524/0 dne 01.11.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13.03.2012 na 36. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13.03.2012 na 36. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.03.2012 na 36. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.04.2012.
  • Zákon Senátem schválen 25.04.2012.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 03.05.2012.

Hlasování č. 126 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 253, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 331/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 581,v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2012.