Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 329
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Senátu Petr Pakosta.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 446/0 - Novela z. o daňovém poradenství

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 12.08.2011.
   Zástupce navrhovatele: Pakosta P.,Oberfalzer J..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 446/0 dne 12.08.2011 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12.08.2011.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 15.09.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  446/ rozesláno poslancům 20.06.2018.
 • Organizační výbory
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21.09.2011.
   Určil zpravodaje Svoboda Pavel  a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13.03.2012 na 36. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13.03.2012 na 36. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.03.2012 na 36. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.04.2012.
  • Zákon Senátem schválen 25.04.2012.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 03.05.2012.

Hlasování č. 145 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 329/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 589,v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2012.

Témata EUROVOC: subsistenční ekonomie