Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 326
(229 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jeroným Tejc.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 521/0 - Novela z. - občanský zákoník

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 26.10.2011.
   Zástupce navrhovatele: Tejc J. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 521/0 dne 27.10.2011 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26.10.2011.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 24.11.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  521/ rozesláno poslancům 21.05.2018.
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13.03.2012 na 36. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13.03.2012 na 36. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.03.2012 na 36. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.04.2012.
  • Zákon Senátem schválen 25.04.2012.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 03.05.2012.

Hlasování č. 140 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 326/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 586,v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 170/2012.

Témata EUROVOC: občanský zákoníkobchodní smlouvaochrana spotřebitele