Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 323
(406 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 535/0 - Novela z. o poštovních službách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 11.11.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 535/0 dne 16.11.2011.
 • Organizační výbory
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24.11.2011.
   Určil zpravodaje Husák Jan  a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.03.2012 na 36. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.03.2012 na 36. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.03.2012 na 36. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.04.2012.
  • Návrh zákona 27.04.2012 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 05.06.2012 na 40 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.06.2012.

Hlasování č. 121 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 55934  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 251, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 323/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 579,v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 27.4.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2012.

Témata EUROVOC: poštovní sazbapoštovní službaspojezávazková odpovědnost