Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 321
(243 kB)
Návrh zákona o evropské občanské iniciativě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 579/0 - Vl.n.z. o evropské občanské iniciativě

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 18.01.2012.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 579/0 dne 19.01.2012.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14.03.2012 na 36. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14.03.2012 na 36. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.03.2012 na 36. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.04.2012.
  • Zákon Senátem schválen 25.04.2012.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 03.05.2012.

Hlasování č. 150 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 25.4.2012 usnesení č. 258, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 321/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 584,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 191/2012.

Témata EUROVOC: elektronická správa dokumentůinformační systéminiciativa ESobčanskoprávní sdruženíobčanství EUochrana datsběr datveřejná správavýměna informací