Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 320
(258 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Ivana Řápková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 431/0 - Novela z. o přestupcích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 15.07.2011.
   Zástupce navrhovatele: Řápková I. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 431/0 dne 19.07.2011 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15.07.2011.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 18.08.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  431/ rozesláno poslancům 23.05.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 01.02.2012 na 33. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 01.02.2012 na 33. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.03.2012 na 36. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.04.2012.
  • Návrh zákona 27.04.2012 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 05.06.2012 na 40 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.06.2012.
  • Prezident zákon nepodepsal a 19.06.2012 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 19.12.2012na 49 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 103 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 13  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 189, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 320/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 582,v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 27.4.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 494/2012.

Témata EUROVOC: disciplinární právosprávní deliktsprávní postihsprávní právoveřejná bezpečnostveřejný pořádek