Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 268
(313 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 509/0 - Vl.n.z. v souvislosti s reformou dohledu nad fin. trhem v EU

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 13.10.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 509/0 dne 13.10.2011.
 • Organizační výbory
  • Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13.10.2011.
   Určil zpravodaje Doktor Michal  a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.12.2011 na 32. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.12.2011 na 32. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 16.12.2011 na 32. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 03.01.2012.
  • Zákon Senátem schválen 11.01.2012.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 19.01.2012.
  • Prezident zákon podepsal 23.01.2012.

Hlasování č. 260 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 3.1.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.2.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 5.1.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2012 usnesení č. 196, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 268/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 473,v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 37/2012.

Témata EUROVOC: bankabankovní dohleddohled nad trhemkapitálový trhspořitelnaúvěrová instituce