Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 252
(525 kB)
Návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 369/0 - Vl.n.z. o podporovaných zdrojích energie

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 23.05.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 369/0 dne 24.05.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23.09.2011 na 23. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23.09.2011 na 23. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.11.2011 na 30. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 13.12.2011.
  • Návrh zákona 16.01.2012 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 29.02.2012.
  • Prezident zákon nepodepsal a 14.03.2012 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 09.05.2012na 38 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 47 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 27  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 13.12.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.1.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.12.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2012 usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 252/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 471,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 16.1.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 165/2012.

Témata EUROVOC: alternativní energieobnovitelná energieobnovitelné zdrojepodpůrná cenastátní podporavyužití solární energiezdroje energie