Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 240
(1133 kB)
Návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 473/0 - Vl.n.z.související se zřízením jednoho inkasního místa

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 08.09.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 473/0 dne 09.09.2011.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 04.11.2011 na 30. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 04.11.2011 na 30. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.11.2011 na 30. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 22.11.2011.
  • Návrh zákona 09.12.2011 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 20.12.2011.
  • Prezident zákon podepsal 27.12.2011.

Hlasování č. 198 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 290  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 188.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 193, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 240/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 8.12.2011.

Svým usnesením č. 435,v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 9.12.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 458/2011.

Témata EUROVOC: daňdaň z příjmůdaňový základpovinné úspory