Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 197
(478 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Soni Paukrtové, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Soňa Paukrtová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 20.9.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 29.11.2011 usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 197/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 414,v hlasování č. 66 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 479,v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.