Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 193
(596 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 372/0 - Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 25.05.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 372/0 dne 27.05.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 01.09.2011 na 22. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 01.09.2011 na 22. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.09.2011 na 22. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 19.09.2011.
  • Návrh zákona 19.10.2011 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 06.11.2011 na 25 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.11.2011.

Hlasování č. 177 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 338  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.10.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.9.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 193/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 7.10.2011.

Svým usnesením č. 340,v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 19.10.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2011.