Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 191
(988 kB)
Návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 413/0 - Vl.n.z. o doplňkovém penzijním spoření

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 30.06.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 413/0 dne 01.07.2011.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30.08.2011 na 22. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30.08.2011 na 22. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.09.2011 na 22. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 19.09.2011.
  • Návrh zákona 19.10.2011 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 06.11.2011 na 25 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.11.2011.

Hlasování č. 159 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 347  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.9.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.10.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který nepřijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 191/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 12.10.2011.

Svým usnesením č. 350,v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 19.10.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 427/2011.

Témata EUROVOC: důchodové pojištěnífinanční instituce se zvláštním poslánímpenzijní připojištěnísociální zabezpečení