Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 147
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 279/0 - Novela z. - veterinární zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 02.03.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 279/0 dne 04.03.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 30.06.2011.
  • Návrh zákona 28.07.2011 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.09.2011.

Hlasování č. 252 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 26  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.8.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 147/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 270,v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.7.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 308/2011.

Témata EUROVOC: daň z příjmůdaň z příjmů právnických osobevropská daňová spoluprácefiskální politika