Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 146
(136 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Ivan Fuksa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 252/0 - Novela z. o vinohradnictví a vinařství

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 04.02.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 252/0 dne 16.02.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 30.06.2011.
  • Zákon Senátem schválen 20.07.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.08.2011.

Hlasování č. 244 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.8.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 146/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 269,v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2011.

Témata EUROVOC: jakost výrobkuochrana odrůd rostlinoznačení původuvinohradnictvívíno