Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 142
(33 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Libereckého kraje Václav Horáček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 122/0 - Novela z. o krajích (krajské zřízení)

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je 
   Byl předložen 06.10.2010.
   Zástupce navrhovatele: Horáček Václav.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 122/0 dne 08.10.2010 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 06.10.2010.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 05.11.2010 stanovisko, které bylo jako tisk  122/ rozesláno poslancům 26.04.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 28.06.2011.
  • Zákon Senátem schválen 20.07.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.08.2011.

Hlasování č. 309 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Horník, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2011 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 142/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 265,v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 246/2011.

Témata EUROVOC: program schůzeprotikrizový plánregionregionální orgány státní správy