Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 133
(75 kB)
Návrh zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Tluchoř.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 204/0 - N.z. o protikomunistickém odboji

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 14.12.2010.
   Zástupce navrhovatele: Tluchoř P. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 204/0 dne 15.12.2010 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14.12.2010.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 14.01.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  204/ rozesláno poslancům 30.04.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 15.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 28.06.2011.
  • Zákon Senátem schválen 20.07.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.08.2011.
  • Prezident zákon podepsal 17.08.2011.

Hlasování č. 137 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Palas, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 133/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 257,v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2011.

Témata EUROVOC: autoritativní režimkomunismusobčanská neposlušnostomluvená nepřítomnost v práci