Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 132
(46 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Husák.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 247/0 - Novela z. o jednacím řádu PS

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 25.01.2011.
   Zástupce navrhovatele: Němcová M. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 247/0 dne 27.01.2011 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25.01.2011.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 23.02.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  247/ rozesláno poslancům 21.06.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 09.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 09.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 15.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 28.06.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.08.2011.

Hlasování č. 124 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2011 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 132/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 256,v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 265/2011.