Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 130
(82 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 327/0 - Novela z. o hospodaření energií

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 13.04.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 327/0 dne 15.04.2011.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 28.06.2011.
  • Návrh zákona 28.07.2011 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.09.2011.

Hlasování č. 267 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 28  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 130/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 263,v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.7.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 299/2011.

Témata EUROVOC: energetická politikahospodaření se zdrojipřibližování legislativyspotřeba energieúspora energie