Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 129
(99 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, ministr obrany Alexandr Vondra.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 317/0 - Novela z. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 11.04.2011.
   Zástupce navrhovatele: min.prům.a obch.,min.obrany.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 317/0 dne 13.04.2011.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 28.06.2011.
  • Zákon Senátem schválen 20.07.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.08.2011.
  • Prezident zákon podepsal 12.08.2011.

Hlasování č. 259 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 129/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 262,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2011.

Témata EUROVOC: Evropská uniefyzická osobaobchod se zbraněmiobchod uvnitř Společenstvíobchodní licenceprávnická osobastřelná zbraň a střelivozahraniční obchodzbraněživnost