Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 124
(55 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 305/0 - Novela z. - atomový zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 30.03.2011.
   Zástupce navrhovatele: předseda vlády.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 305/0 dne 04.04.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 28.06.2011.
  • Zákon Senátem schválen 20.07.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.08.2011.
  • Prezident zákon podepsal 12.08.2011.

Hlasování č. 254 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 124/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 261,v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2011.

Témata EUROVOC: ionizující zářeníjaderná bezpečnostjaderná elektrárnajaderné právomírové využití energie