Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 50
(143 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Karel Korytář.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 26/0 - Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 09.07.2010.
   Zástupce navrhovatele: Korytář Karel.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 26/0 dne 22.07.2010 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 09.07.2010.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 12.08.2010 stanovisko, které bylo jako tisk  26/ rozesláno poslancům 23.05.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14.12.2010 na 9. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14.12.2010 na 9. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 04.02.2011 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.02.2011.
  • Návrh zákona 17.03.2011 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 03.05.2011 na 16 . schůzi.
   Sněmovna zákon přijala.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.05.2011.
  • Prezident zákon podepsal 12.05.2011.

Hlasování č. 87 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 90  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2011 usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 50/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.3.2011.

Svým usnesením č. 160,v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 133/2011.

Témata EUROVOC: bezpečnost silničního provozupravidla silničního provozusilniční dopravasilniční provozsprávní delikt