Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 49
(158 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Vít Bárta.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 136/0 - Novela z. o dráhách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 12.10.2010.
   Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 136/0 dne 14.10.2010.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 01.02.2011 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 01.02.2011 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.02.2011 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.02.2011.
  • Návrh zákona 16.03.2011 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 06.05.2011.
  • Prezident zákon podepsal 12.05.2011.

Hlasování č. 200 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 91  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2011 usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 49/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.3.2011.

Svým usnesením č. 137,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2011.

Témata EUROVOC: dopravní síťEvropská železniční agenturajízdní personálspolečná dopravní politikavysokorychlostní dopravaželezniční dopravaželezniční síť