Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 46
(204 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 134/0 - Novela celního zákona

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 12.10.2010.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 134/0 dne 15.10.2010.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 01.02.2011 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 01.02.2011 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.02.2011 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.02.2011.
  • Zákon Senátem schválen 17.03.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 25.03.2011.
  • Prezident zákon podepsal 08.04.2011.

Hlasování č. 198 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2011 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 46/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.3.2011.

Svým usnesením č. 156,v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 104/2011.

Témata EUROVOC: celní deliktycelní formalitycelní kontrolacelní právoclochov ryb