Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 45
(25 kB)
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 240/0 - Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 20.01.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 240/0 dne 20.01.2011.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 08.02.2011 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 08.02.2011 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.02.2011 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.02.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 25.03.2011.
  • Prezident zákon podepsal 29.03.2011.

Hlasování č. 203 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2011 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 45/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.3.2011.

Svým usnesením č. 155,v hlasování č. 47 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 96/2011.

Témata EUROVOC: emise cenných papírůfinancování rozpočturozpočtový schodeksnižování dluhustátní dluhstátní rozpočetumořování veřejného dluhu