Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 44
(133 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 115/0 - Novela z. o spotřebních daních

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 04.10.2010.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 115/0 dne 08.10.2010.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10.12.2010 na 9. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10.12.2010 na 9. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 04.02.2011 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 21.02.2011.
  • Zákon Senátem schválen 17.03.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 25.03.2011.

Hlasování č. 92 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 15.3.2011 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 44/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.3.2011.

Svým usnesením č. 154,v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2011.

Témata EUROVOC: dieslová naftachemický alkoholminerální olejspotřební daňtabáktabákový průmysl