Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 335
(95 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Vítězslava Jonáše, Jiřího Bise, Tomáše Julínka, Petra Víchy, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Vítězslav Jonáš, senátor Jiří Bis, senátor Tomáš Julínek, senátor Petr Vícha.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.9.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 22.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2010 usnesení č. 388, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 335/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 22.9.2010.

Svým usnesením č. 565,v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 60,v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.