Senát
Páté funkční období 2004-2006
Senátní tisk č. 210
(103 kB)
Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1059/0 - Vl. n. z. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 26.07.2005.
   Zástupce navrhovatele: ministr pro místní rozvoj.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1059/0 dne 27.07.2005.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14.12.2005 na 51. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14.12.2005 na 51. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 20.12.2005 na 51. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.01.2006.
  • Návrh zákona 03.02.2006 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 17.03.2006.

Hlasování č. 1159 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 130  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2006.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2006.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2006.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 18.1.2006 usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 210/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 1.2.2006.

Svým usnesením č. 325,v hlasování č. 90 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 3.2.2006 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2006.

Témata EUROVOC: bytbytová politikacenová regulacepronájempronájem nemovitostiúprava nájmů