Senát
Čtvrté funkční období 2002-2004
Senátní tisk č. 448
(150 kB)
Návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 637/0 - N.z. o povinném značení lihu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 20.04.2004.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 637/0 dne 21.04.2004.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22.09.2004 na 35. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12.10.2004 na 36. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 05.11.2004 na 37. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 12.11.2004.
  • Zákon Senátem schválen 09.12.2004.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 10.12.2004.

Hlasování č. 139 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.11.2004.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2004.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.11.2004.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Robert Kolář, který přijal k tomuto tisku dne 2.12.2004 usnesení č. 381, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 448/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 9.12.2004.

Svým usnesením č. 559,v hlasování č. 82 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 10.12.2004 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 676/2004.

Témata EUROVOC: alkoholický nápojchemický alkoholochrana spotřebiteleoznačení výrobkuzkrácení daněznačení zboží nálepkami