Senát
První funkční období 1996-1998
Senátní tisk č. 98008
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Martin Stropnický.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 239/0 - Vládní návrh zák., kterým se mění a doplňuje zák. č. 35/1965

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 01.07.1997.
   Zástupce navrhovatele: Stropnický Martin.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 239/0 dne 04.07.1997.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 03.02.1998 na 20. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 03.02.1998 na 20. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 12.02.1998 na 20. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 16.02.1998.
  • Návrh zákona 04.03.1998 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24.03.1998 na 23 . schůzi.
   Sněmovna zákon nepřijala.

Hlasování č. 135 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.2.1998.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.3.1998.

Garančním výborem je Výbor petiční, pro lidská práva, vědu, vzdělávání a kulturu, jehož zpravodajem je sen. Doc. PhDr.  Karel Floss, který přijal k tomuto tisku dne 25.2.1998 usnesení č. 98015, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 98008/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9802. schůzi a projednal jej dne 4.3.1998.

Svým usnesením č. 98017 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Témata EUROVOC: cizí státní občanevropský soudní prostorEvropská uniejustice a vnitřní věcispolupráce v oblasti justicetrestní rejstříktrestní sankcevýměna informací