Senát
Šesté funkční období 2006-2008
Senátní tisk č. 62
(206 kB)
Návrh zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou zástupce Senátu Jiří Liška, zástupce Senátu Jan Hálek, zástupce Senátu Josef Pavlata.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 15/0 - Senátní n.z. o Ústavu paměti národa

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 09.08.2006.
   Zástupce navrhovatele: Liška,Hálek,Pavlata.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 21.08.2006 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 09.08.2006.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 15.09.2006 stanovisko, které bylo jako tisk  15/1 rozesláno poslancům 18.09.2006.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.03.2007 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.03.2007 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 02.05.2007 na 14. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 15.05.2007.
  • Zákon Senátem schválen 08.06.2007.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 13.06.2007.

Hlasování č. 210 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 15.5.2007.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.6.2007.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2007.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Prof.Ing. Jan Hálek, který přijal k tomuto tisku dne 30.5.2007 usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 62/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 8.6.2007.

Svým usnesením č. 152,v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2007.

Témata EUROVOC: archívautoritativní režiminformační službakomunismuskontejnerlidská právanevratná pomocpolitická diskriminaceveřejná institucezpřístupňování informací