Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 52
(276 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 715/0 - Vl.n.z.o opatřen.ke zvýšení transparentnosti akciových spol.

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 18.06.2012.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 18.06.2012.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.02.2013 na 51. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.02.2013 na 51. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 19.02.2013 na 51. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.02.2013.
  • Návrh zákona 27.03.2013 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 14.05.2013.
  • Prezident zákon podepsal 15.05.2013.

Hlasování č. 316 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 36  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2013 usnesení č. 41.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2013 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.3.2013.

Svým usnesením č. 130,v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.3.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2013.

Témata EUROVOC: akcieakcionářakciová společnostcenné papírypraní špinavých penězprůhlednost administrativysoukromý majetek