Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 336
(675 kB)
Návrh zákona o státní službě
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Roman Sklenák.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 71/0 - Novela z. - služební zákon

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 23.12.2013.
   Zástupce navrhovatele: Sklenák R. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 71/0 dne 27.12.2013 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23.12.2013.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 09.01.2014 stanovisko, které bylo jako tisk  71/ rozesláno poslancům 28.04.2017.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.07.2014 na 12. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.07.2014 na 12. schůzi.
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 02.09.2014 na 14. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 02.09.2014 na 14. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 10.09.2014 na 14. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 12.09.2014.
  • Zákon Senátem schválen 01.10.2014.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 03.10.2014.
  • Prezident zákon nepodepsal a 08.10.2014 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 24.10.2014na 19 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 53 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.9.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 12.10.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.9.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 24.9.2014 usnesení č. 180, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 1.10.2014.

Svým usnesením č. 595 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 1.10.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2014.

Témata EUROVOC: povinnosti úředníkapráva úředníkaprofesní statusstatut úředníkastátní úředníkstátní zaměstnanecstruktura státní správyveřejná službaveřejná správa