Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 278
(275 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 174/0 - Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 15.04.2014.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 174/0 dne 15.04.2014.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 09.05.2014.
  • Zákon Senátem schválen 29.05.2014.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 02.06.2014.

Hlasování č. 70 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 21.5.2014 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 278/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 479,v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 30.5.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 109/2014.