Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 261
(360 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 30/0 - Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 29.11.2013.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 29.11.2013.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19.03.2014 na 7. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19.03.2014 na 7. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 26.03.2014 na 7. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 07.04.2014.
  • Zákon Senátem schválen 23.04.2014.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 29.04.2014.
  • Prezident zákon podepsal 06.05.2014.

Hlasování č. 145 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.4.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.4.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2014 usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 261/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.4.2014.

Svým usnesením č. 465,v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 25.4.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2014.

Témata EUROVOC: cizinecké právocizí státní občanenergie vlnkomunitární politika zaměstnanostimigrující pracovníksociální službyuznání dokladů o odborné kvalifikacivstup cizinců