Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 229
(251 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 62/0 - Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 12.12.2013.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 62/0 dne 13.12.2013.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 10.02.2014.
  • Zákon Senátem schválen 20.03.2014.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 21.03.2014.
  • Prezident zákon podepsal 25.03.2014.

Hlasování č. 73 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.2.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.2.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 26.2.2014 usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 229/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.3.2014.

Svým usnesením č. 437,v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 59/2014.

Témata EUROVOC: dolní komorahorní komoraorganizace volebparlamentní volbyrozdělení na volební krajevolby