Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 59
(50 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Kristýna Kočí.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 90/0 - Novela z. o ochraně ovzduší

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 13.09.2010.
   Zástupce navrhovatele: Drobil P. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 90/0 dne 14.09.2010 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13.09.2010.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 14.10.2010 stanovisko, které bylo jako tisk  90/ rozesláno poslancům 19.07.2018.
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.12.2010 na 9. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.12.2010 na 9. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 25.03.2011 na 14. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 04.04.2011.
  • Návrh zákona 05.05.2011 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 07.06.2011 na 19 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.06.2011.
  • Prezident zákon nepodepsal a 23.06.2011 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 06.09.2011na 21 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 181 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 22  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.4.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.5.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.4.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Karel Šebek, který nepřijal k tomuto tisku dne 13.4.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 59/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 27.4.2011.

Svým usnesením č. 191,v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 288/2011.