Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 58
(40 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Pavel Bém.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 260/0 - Novela z. o návykových látkách

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 10.02.2011.
   Zástupce navrhovatele: Bém P. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 15.02.2011 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10.02.2011.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 02.03.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  260/ rozesláno poslancům 23.07.2018.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 17.03.2011.
  • Zákon Senátem schválen 06.04.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 11.04.2011.

Hlasování č. 30 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.3.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.4.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.3.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 6.4.2011 usnesení č. 14, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 58/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 6.4.2011.

Svým usnesením č. 165,v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 106/2011.